vi ser möjligheter

Aktuellt – gammal

Skriv ut

Lediga tjänster finns i högerspalten


Frukostmöte med Structor Akustik den 2 feb: Bostäder i bullerutsatta miljöer – hur har det gått?

2016-01-25: Träffa våra specialister inom akustik, buller och vibrationer i Stockholm. Mer info här


Structor Installationsteknik expanderar

2016-01-22: Vi välkomnar tre nya medarbetare i projekteringsgruppen – två sprinklerkonsulter och en VVS-konstruktör. Läs mer om våra nya medarbetare


Structor Projektpartner välkomnar Marlene Sever och Per Davidsson till teamet!

2016-01-15: Marlene anslöt till projektpartner den 1:a december och kommer närmast från Huge fastigheter. Per anslöt från Ramböll den 1:a januari. Mer om Marlene och Per här


Nytt specialistbolag i Stockholm

2015-12-11: Geoteknikgruppen inom Structor Mark Stockholm AB bildar den 1/1 2016 ett eget bolag, Structor Geoteknik Stockholm AB. Bolaget får från starten sju kompetenta medarbetare som är väl etablerade i Stockholmsregionen. Mer om det nya bolaget här


Structor på VARM 2015

2015-12-03: Under VARM-dagen den 24 november fick studenterna på Chalmers veta mer om Structor och ställa frågor om några Structorföretags specialistområden och om våra projekt. Flera bra kontakter utbyttes under mässan. Se bilderna från mässan och vinnaren i vår tävling


Movember hela november

2015-11-03: November är lika med Movember för Structor Uppsala. Under november engagerar vi oss speciellt i mäns hälsa, kampen mot testikel- och prostatacancer och att odla fram prydligt ansiktshår. Stöd oss i kampen


Structor vann Motionsserien för andra året i rad (fotboll)

2015-10-11: Structors lag vann över Stockholm Vatten. Straffarna avgjorde en spännande match. Läs referat här


Ny vd på Structor Installationsteknik AB

2015-10-09: Sedan 1 september är Tobias Fröling vd. Läs mer om Tobias här


Två tunga rekryteringar till Structor i Stockholm

2015-09-30: Gunnar Öquist och Ulf Tengmo hälsas varmt välkomna till Structor Projektpartner Hus i Stockholm AB. De har båda lång och bred erfarenhet av projektledning inom fastighetsbranschen. Läs mer om Gunnar och Ulf här


Tillstånd klara för nya Slussen och en ny reglering av Mälaren

2015-09-01: Den 20 augusti beslutade Högsta Domstolen att inte bevilja prövningstillstånd för överklagande parter gällande miljödomen för Slussen. Det innebär att Stockholms stad nu har lagakraftvunna tillstånd enligt miljöbalken för nya Slussen och en ny reglering av Mälaren. Tillståndsprövningen är en av de största i Sverige. Monica Granberg från Structor har på uppdrag av Stockholms stad projektlett arbetet. Läs mer om tillståndsprövningen här


Structor handleder exjobb

2015-06-17: Structor miljöbyrån Stockholm AB har under våren handlett två exjobb på KTH respektive Lunds universitet: ”Miljonprogramhusens framtid ur energisynpunkt – Så ställer sig fastighetsägarna till omfattande renoveringar” och ”Kan klimatanpassning användas som ett ekonomiskt styrmedel?”. Läs mer om exjobben här


Malmöbolagen nu på samma adress

2015-03-02: Nu sitter alla fyra Structorbolagen i Malmö på samma adress, Rundelsgatan 16. Här hittar du Structor Bro och Anläggning Malmö, Structor Bygg Malmö, Structor Mark Malmö och Structor Projektledning Malmö. Till Malmöbolagen


Structor Norr tilldelas projekteringsuppdraget för miljösanering av Håstaholmen i Hudiksvall

2015-02-20: Hudiksvalls kommun har tilldelat Structor Norr AB uppdraget att utföra kompletterande undersökningar och detaljprojektera saneringsåtgärderna för området Håstaholmen i Hudiksvall, ett av Sveriges mest dioxinförorenade saneringsobjekt. Läs mer här om uppdraget här


Pris i arkitekttävling i Gävle

2015-02-13: Structor Uppsala har arbetat med det vinnande bidraget i arkitekttävlingen om utvecklingen av Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden i Gävle. Vinnande bidrag heter Där våra vägar korsas. Utförlig information om tävlingen och det vinnande bidraget här


Structor Akustik svarar på remiss om industribuller

2015-01-29: Boverket och Naturvårdsverket kom innan årsskiftet med förslag på nya vägledningar rörande industribuller. Förslagen redogör för hur man ska hantera industribuller vid planering av bostäder och vid tillsyn av verksamheter.  Se vårt remissvar här


Stockholms stad har fått tillstånd för Slussen och ny reglering av Mälaren

2015-01-26: Stockholms stad fick den 21 januari 2015 en dom från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt med tillstånd till vattenverksamhet i samband med Slussens ombyggnad och Mälarens omreglering. Tillståndet ger möjlighet att bygga nya vattenanläggningar i Slussenområdet och att öka kapaciteten att tappa ut vatten från Mälaren till havet. Ytterligare information här


Structor Miljö Göteborg AB heter nu Structor Miljö Väst AB

2015-01-11: Vi på Structor Miljö Göteborg AB har bytt namn till Structor Miljö Väst AB och expanderar vår verksamhet i västra Sverige. Vi har för avsikt att etablera kontor i Trestadsregionen (Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla), Sjuhärad/Jönköping och Halland. Vill du vara med och bidra med din kompetens, ditt engagemang och din entreprenörsanda på dessa orter? Till platsannons