vi ser möjligheter

Avesta

Skriv ut

Structor i Avesta

Structor Projektledning Dalarna AB finns idag på tre olika orter: Avesta, Borlänge och Mora. Borlänge är den ort där Structor Dalarna AB en gång bildades.

Vår vd heter Mikael Hansson och sitter på kontoret i Borlänge.

I bolaget finns mångårig kompetens inom projekt- och byggledning, projekteringsledning, planering, om- och nybyggnation, VA, mark och anläggning, tekniska utredningar, förvaltningar, KA-uppdrag, kontrollansvar enligt PBL, installationssamordning, verksamhetsanpassningar, rådgivning, förvaltning, BAS-P, plan- och bygglovsärenden, rivningar, avtalsfrågor, upphandling enligt LOU, entreprenadbesiktningar, kalkylarbeten, projektekonomi, ekonomistyrning, inköpsarbete och stambytesrenovering.

Vi har vår verksamhet inom bostäder, offentliga lokaler, markanläggningar, VA-anläggningar, fjärrvärme och väg.