vi ser möjligheter

Borås

Skriv ut

Structor i Borås

Structor Mark Göteborg AB har specialistkunskap inom anläggnings- och infrastrukturprojekt med kontor i Borås och i Göteborg. Vi hanterar stora som små projekt, allt mellan exploateringsområden åt privata exploatörer till projektering av större infrastrukturprojekt åt offentliga beställare som Trafikverket och kommuner.

Vi arbetar med ett anläggningsprojekts samtliga faser, från tidiga utredningar, framtagande av arbetsplaner, förfrågningsunderlag och bygghandlingar till att vi medverkar under byggskedet.

Vi tar helhetsansvar och arbetar integrerat med alla teknikgrenar. Uppdragen genomförs i nära samverkan med övriga fackkonsulter, myndigheter och beställare där det ställs krav på samarbetsförmåga och social kompetens.

Vi har kompetens inom:

  • Projekt/Byggledning
  • Kalkyl/Entreprenad
  • Arbetsmiljö
  • Vägutformning
  • Trafik
  • Geoteknik
  • Geohydrologi
  • VA/Mark
  • Bro
  • Landskap

Vill du bli en av oss?
Verksamheten växer och vi behöver förstärka oss i takt med vår ökade uppdragsvolym.  Vi söker ständigt nya medarbetare som vill påverka och synas.

Är du intresserad, hör gärna av dig till bjorn.sandsundet@structor.se, 0706-92 39 90.