vi ser möjligheter

Borlänge

Skriv ut

Structor i Dalarna/Borlänge

Structor har bedrivit verksamhet i Borlänge sedan 2004. Från början hette bolaget Structor Dalarna AB och bestod då av tre medarbetare. Sedan våren 2014 är vi tre bolag i Dalarna. Vi som sitter i Borlänge hör till Structor Industriprojekt AB och Structor Projektledning Dalarna AB. Vi är runt 15 st som har kontoret i Borlänge som vår bas.

Sedan december 2013 sitter vi i nya fina lokaler på Dalagatan 8.

Industriprojekt

Projektledning