vi ser möjligheter

Gävle

Skriv ut

Structor i Gävle

På Structors kontor i Gävle finns kompetens inom projekt- och byggledning, geoteknik/hydrogeologi, fastighetsrätt och fastighetsbildning. Vi arbetar med infrastruktur och våra beställare finns inom industrier, kommuner och allmännyttiga och privata företag.

Bland nyligen genomförda eller inledda större projekt där vi har haft eller har olika ledande roller kan nämnas:
– Botniabanan
– Ådalsbanan
– E4 Syd Sundsvall
– Ny järnväg genom Uppsala och gamla Uppsala.

Vi har mycket att göra och söker fler kompetenta projekt- och byggledare. Hör gärna  av dig.

Vårt mål är också att bredda Structors verksamhet i Gävle. Stegvis ska bolag med kompetens inom mark (väg/spår/VA/markprojektering), bygg (byggteknik/byggkonstruktion) och trafik/utredning byggas upp.

Vi söker därför dig/er som skulle tycka det vore spännande att med vårt stöd starta upp och utveckla ett nytt Structorbolag där ni blir partners/delägare.