vi ser möjligheter

Miljö i Väst

Skriv ut

Miljö

Structor Miljö Väst AB är ett branschledande företag inom främst förorenade områden och rivningsprocesser. Inom dessa tjänsteområden anlitas vi för undersökningar, strategisk rådgivning och för att optimera och effektivisera små och stora saneringsprojekt i mark och byggnader. Vi är ofta med från start till mål och utvecklar förorenade områden till värdefull mark för industri, handel, bostäder m.m. Vi arbetar även som miljösamordnare i byggprojekt där vi fungerar som miljöstöd under hela projektet från idé till färdig byggnad.

Våra tjänsteområden är:
– Förorenade områden
– Rivningsprocessen
– Avfall
– Miljösamordning i byggprojekt
– Tillståndsprövning och MKB
– Environmental Due Diligence (EDD)

Vi skapar mervärden för våra kunder genom att leverera beslutsunderlag som alltid är grundliga och vetenskapligt förankrade. Vår filosofi är att kundens miljöproblem ska lösas och inte bara beskrivas. Vi kan analysera och strukturera komplexa miljöproblem och ge konkreta råd som kan omsättas i praktiken. Vi känner oss lika hemma på kontoret som ute i saneringsschakten.

Våra kunder finns inom följande branscher:
– Bygg- och fastighetsbolag
– Kommuner och länsstyrelser
– Kommunala bolag
– Advokatbyråer
– Verkstadsindustrin
– Kemisk- och petrokemisk industri