vi ser möjligheter

Hagfors

Skriv ut Hagforskontoret-webb

Structor i Hagfors

Structor Värmland AB har kontor i Hagfors, Karlstad och Jönköping. Hagforskontoret har sitt ursprung i förutvarande Uddeholm AB:s byggnadsavdelning. Vd är Anders Rönnbacke.

Hagforskontoret har i dag sex medarbetare av totalt nitton i företaget. Huvudinriktning är prefabstommar till industri, bostäder, kontor, skolor m.m. men kontoret arbetar även med allmänkonstruktion inom industrin. Stora kunder är sedan tidigare Hagfors och Hällefors Järnverk. Medarbetarna har på detta sätt byggt upp en gedigen industrierfarenhet. På senare tid har även kommuner och entreprenörer tillkommit som beställare.

Hagforskontoret är främst inriktat mot byggkonstruktion och projekteringsledning. Via vår nära samverkan med andra kontor inom Structor kan vi även bistå våra kunder lokalt med kompetens inom:
– Akustik
– Geoteknik/Geohydrologi
– Förvaltning/FM-stöd
– Infrastruktur
– Installationsteknik
– Miljö
– Projekt- och byggledning
– Fysisk planering
– Fastighetsteknik och fastighetsbildning
– Energiteknik