vi ser möjligheter

Hållbart hela vägen

Skriv ut Hallbarhet_SE

Vårt ledningssystem för kvalitet och hållbarhet

Structor-gruppen har ett gemensamt ledningssystem för kvalitet och hållbarhet. Structors hållbarhetspolicy omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvarstagande och lönsamhet. Den grundar sig på ett gemensamt långsiktigt synsätt i dessa frågor över hela Structor-gruppen.

Kvalitet
Structor uppfyller eller överträffar kundens förväntningar. Vi uppträder med kompetens och yrkesskicklighet.

Miljö
Structors lösningar är miljömässigt sunda och långsiktigt hållbara. Bra miljöval och minskad miljö- och klimatpåverkan präglar även vår egen verksamhet.

Arbetsmiljö
Structor erbjuder alla medarbetare en god, stimulerande och säker arbetsmiljö. I våra uppdrag ska vi skapa lösningar som kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt.

Socialt ansvarstagande
Vårt arbetsklimat kännetecknas av öppenhet och delaktighet. Vi uppträder på ett etiskt och professionellt sätt och möter alla människor med respekt.

Lönsamhet
Structor har en god lönsamhet. Det ger oss trygghet och möjlighet att utveckla oss själva och vara en trygg arbetsgivare och en attraktiv samarbetspartner för våra kunder.

 

Vi gör affärer på ett korrekt sätt. Agerar med trovärdighet och öppenhet gentemot kunder, leverantörer, affärskollegor och medarbetare.

Certifieringssystem
Länk till de mest använda miljöcertifieringssystemen i Sverige – Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, BREEAM och LEED.

hallbarhet

 

Hållbart hela vägen (pdf, 74 K, september 2013)