vi ser möjligheter

Linköping

Skriv ut

Structor i Linköping

Projekt- och byggledning
Structor Östergötland AB är fokuserat på projekt- och byggledning inom bygg-, installations- och anläggningsprojekt för näringsliv och allmännyttig verksamhet. Vi är projektledare med lång erfarenhet från entreprenör- och beställarledet, vilket gett oss den inställning, attityd och kunskap som krävs för att ro våra uppdragsgivares projekt i hamn till rätt kostnad, kvalitet och funktion.

Structor Östergötland AB bildades hösten 2002 och har kontor i Norrköping och Linköping.

Miljö
I Structor Miljö Öst AB är vi engagerade för att på konstruktivt sätt vara med att bygga en hållbar framtid. Vi tycker det är roligt att arbeta med miljöfrågor och vara med att påverka framtiden. Arbetet varierar från mindre projekt som t.ex. en enstaka kontroll om det föreligger risk för hälsa eller miljö till projektledning av större miljöprojekt som pågår under flera år.

I vardagen innebär det att vi arbetar med undersökningar i fält och sedan med tolkning och beskrivningar. Det omfattar även sammanställning och visualisering av stora datamängder i GIS, beräkningar och modelleringar i 3D (t.ex. grundvattenmodeller), riskbedömningar, tillståndsansökningar, medverkan i samråd och förhandlingar, förfrågningsunderlag för olika entreprenadformer, kostnadskalkyler och uppföljning under utförandet med kontroller av miljö och ekonomi.

Structor Miljö Öst bildades i början av 2014 har kontor i Linköping och Kalmar.

Tjänster de olika bolagen i Linköping erbjuder våra kunder:

Projekt- och byggledning

Miljö