vi ser möjligheter

Malmö

Skriv ut

Structor i Malmö

Structor har bedrivit verksamhet i Malmö sedan våren 2006 då Structor Bygg Malmö AB bildades. På våren 2011 startade Structor Mark Malmö AB sin verksamhet. I juni 2012 startade Structor Bro och Anläggning Malmö AB upp sin verksamhet.

En kort beskrivning av verksamheten i respektive bolag:

Structor Bro och Anläggning Malmö AB är specialister på bro och tyngre anläggningar. Bolaget verkar i alla skeden såsom idéskede/ utredningar/ förstudie och i senare skeden med arbetsplaner/järnvägsplaner och detaljprojektering och framtagande av konstruktionshandlingar.

Här finns en bred kompetens både vad gäller nyproduktion och underhåll. Bolaget har även kompetens inom broinspektion. Vd är Lars Lindeberg.

Structor Bygg Malmö AB är specialister inom byggteknik/byggkonstruktion och projektledning. Bolaget verkar i ett projekts alla skeden, från program till utförande. Vd är Peter Bojrup.

Structor Mark Malmö AB är specialister inom väg, gata, mark, VA och trafik. Bolaget verkar i projektens samtliga faser: tidiga utredningar, förstudier, arbetsplaner, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och medverkan under byggskedet.

Uppdragsgivare är Trafikverket, kommuner, entreprenörer, privata mm. Vd är Karin Wannbäck.

Structor Projektledning Malmö AB är specialister inom projektledning. Bolaget är verksamt i ett projekts alla faser, från idé till genomfört projekt. Våra kunder finns både inom den privata och den offentliga sektorn. Vd är Lars Pauli.

Tjänster de olika bolagen i Malmö erbjuder våra kunder:

Bro och anläggning

Byggteknik

Infrastruktur

Projektledning