vi ser möjligheter

Växande köer hos Lantmäteriet hotar byggandet

Växande köer hos Lantmäteriet hotar byggandet

Debattartikel i SvD om högre nyttjandegrad av extern lantmäterikompetens

Ett av kugghjulen när det gäller byggandet är Lantmäteriet. Det måste snurra för att Sverige ska kunna bygga nya bostäder, trafikleder eller något annat. Men kugghjulet har hackat betänkligt de senaste åren och prognosen är dyster, skriver civilingenjörerna Helena Dalhamn (civilingenjör lantmäteri, affärsområdeschef NAI Svefa AB), Ingegerd Hedmark (civilingenjör lantmäteri, seniorkonsult Structor FM Projektutveckling AB) och Tomas Vesterlin (civilingenjör lantmäteri och jurist, vd AB Vesterlins & Co).

Vi föreslår att Lantmäteriet i större grad använder sig av de redan i dag tillgängliga möjligheterna att ta extern hjälp. Det är fler erfarna lantmätare som i dag jobbar utanför Lantmäteriets väggar än innanför. Varför inte använda deras kunskap och samtidigt undvika dubbelarbete? argumenterar artikelförfattarna.

Läs hela artikeln i SvD här

Pressmeddelande 20170614: Fastighetsbranschens breda kompetens kan hjälpa Lantmäteriet komma ifatt (pdf)

 

Foto: Jessica Gow/TT (beskuren)