vi ser möjligheter

Orter

Skriv ut

Bolag i nätverk

Structor är en grupp av fristående bolag med gemensamma värderingar. Vi samarbetar i projekt och har gemensam marknadsföring. Vi delar lokaler och andra resurser. Tillsammans vidareutvecklar vi vår gemensamma plattform.

För dig som kund innebär nätverksmodellen att du får det mindre bolagets fördelar i form av smidighet och korta beslutsvägar samtidigt som hela gruppens samlade kompetens står till ditt förfogande. Vår tvärvetenskapliga kompetens gör att vi tillsammans kan verka för att era lösningar optimeras ur både kvalitets-, teknik- och miljösynpunkt.