vi ser möjligheter

ABB HVDC, Ludvika

Skriv ut ABB_HVDC_stor_webb

Projektering och konstruktion

ABB:s satsning i Ludvika ger förutsättningar för att möta en ökad global efterfrågan på HVDC (High Voltage Direct Current) system för att transportera förnybar energi över längre sträckor exempelvis mellan kontinenter.

Den nya byggnaden för HVDC-enheten i Ludvika, som är kostnadsberäknad till 300 miljoner kronor, ska vara inflyttningsklar till hösten 2012 och innehålla 800 kontorsplatser, produktionshall, provningshall och lagerutrymmen.

Huvudentrén blir det nya fyra våningar höga atriet som kommer att prydas av en stor glasfasad med en utvändig avskärmning av perforerad fasadplåtfasad.

Byggnaden och samtliga installationer projekteras 100% i 3D (BIM) och skall uppfylla miljöklassning LEED.

Structors uppdrag: Projektering av grundläggning, platsgjutna konstruktioner, stomkompletteringar och samordning bärande konstruktioner/Prefab
Byggherre: ABB Fastighet AB
Totalentreprenör: NCC Construction Sverige AB
Arkitekt: Archus Arkitekter AB
Tidplan: Klart 2013
Kontaktperson Structor: Fredrik Lavén, Structor Eskilstuna AB

Nedre bilden visar en 3D-modell.


Tillbaka