vi ser möjligheter

Åbyverket, Örebro

Skriv ut abyverket

Biobränsleeldad pannanläggning

E.ON Värme Sverige AB investerar i en ny biobränsleeldad pannanläggning på Åbyverket i Örebro.

Investeringen uppgår till knappt en miljard kronor och omfattar ångpanna med bubblande fluidiserad bädd (BFB), yttre bränslehantering, rökgasrening, rökgaskondensering samt ångturbin. Anläggningen kommer att leverera både el och fjärrvärme. Panneffekten är 70MW och turbinaggregatet kommer att producera 23MW el.

Structors uppdrag: delprojektledning bygg och mark, byggledning, projektering A och K, miljökontroll förorenad mark och kvalitetsansvarig enligt PBL
Beställare: E.ON Värme Sverige AB
Tidplan: byggstart hösten 2010, klart februari 2013
Kontaktpersoner Structor: Bengtove Lidberg, byggledare, och Britt Westlind Wirén, DPL Bygg och mark, Structor Örebro AB


Tillbaka