vi ser möjligheter

Slussen, Stockholm

Skriv ut Slussen

Miljökonsekvensbeskrivning, ledningsutredningar och ledningsprojektering

Efter drygt 70 års hårt användande är Slussen-anläggningen i Stockholm i princip tekniskt uttjänt och behöver byggas om. Stockholms stad beräknar att byggnadsarbetet kommer att pågå 2012 till 2018.

Översvämningsriskerna runt Mälaren är idag oacceptabelt stora. I samband med att Slussen byggs om ges möjlighet att bygga ut Mälarens avtappningskapacitet genom nya och större avtappningskanaler i Söderström.

Arbetet med att utreda miljökonsekvenserna och ta fram en MKB som underlag för tillståndsansökningarna är omfattande och samråd sker i en krets av ca 6000 enskilda fastighetsägare längs Mälarens och Saltsjöns stränder och ca 300 kommuner, myndigheter och organisationer.

Ytterligare projektfakta:
– En ny park
– Slusstorget är framtida Slussens centrala plats
– Södermalmstorg blir en plats för upplevelser och möten.
– Ryssgården behåller till stor del sin nuvarande utformning.
– Bussterminalen placeras i Katarinaberget.
– Nya byggnader vid Södermalmstorg blir det två låga byggnader för t ex restauranger eller kulturaktiviteter.
– Mer plats åt kollektivtrafik, gående och cyklister samt båttrafik för persontransporter.

Structors uppdrag: Projektledare, miljö, MKB-redaktion, myndighetskontakter mm, ledningsutredningar och ledningsprojektering
Beställare: Stockholms stad
Kontaktpersoner Structor: Monica Granberg och Jenny Lindgren, Structor Miljöbyrån Stockholm AB, och Anders Metzén, Structor Uppsala AB

Slussen2

 

Slussen flygbild2


Tillbaka