vi ser möjligheter

Stora trafikprojekt i Göteborg

Skriv ut Trafikprojekt Göteborg

Miljökontroll i samband med ny järnvägstunnel under Göta älv, ny järnvägsbro och två stora trafikplatser

Bakgrund

I Göteborg finns för närvarande fyra bilförbindelser över Göta älv. Flera av dessa har en mycket hård trafikbelastning. Trafikverket bygger just nu Marieholmstunneln och kommer att gå under Göta älv och blir ca 500 m lång. Tunneln beräknas vara klar 2020. Utöver en ny vägtunnel kommer en ny järnvägsbro och två stora trafikplatser att byggas.

Undersökning

Inför projektet har provtagningar utförts i flera omgångar, av flera olika konsulter i syfte att klassa områdena inför byggstarten. Totalt finns över 800 provtagningspunkter inom området för byggnation som har legat till grund för klassningen av över 6.000 rutor om 10×10 meter. Inom arbetsområdena finns en lång industrihistoria och sedan början av 1900-talet har det funnits bland annat skrotupplag, pappersbruk, skeppshuggning, båtindustrier och bensinstationer här.

Trafikprojekt Göteborg2

Structors uppdrag: Structor Miljö Väst AB ansvarar för miljökontroll under hela projektet och har under projektets gång utfört kompletterande provtagningar på tidigare svåråtkomliga områden. Structor har även hjälpt till att, i projektets senare delar, övergå från det ursprungliga rutsystemet med 10×10 metersrutor till ett klassningssystem baserat på egenskapsområden med storlekar varierande från 4.000 kvm upp till 100.000 kvm. Structor har även varit med och tagit fram rivningsplaner för 12 byggnader och verkat som kontrollansvarig i samband med rivningarna.

Kontaktperson Structor: Hanna Hartmann, Structor Miljö Väst AB


Tillbaka