vi ser möjligheter

Besiktning

Skriv ut Besiktning och kontroll2

Besiktning

Besiktning och kontroll finns representerat i Borlänge industriprojektBorlänge projektledningFalun industriprojektFalun projektledning – Linköping – Mora projektledning – NorrköpingStockholm anläggning – Stockholm industriprojekt – Västerås

Structor är en av få större konsultgrupper med ett eget specialistbolag för besiktning. Vi tror att det många gånger är till en stor nytta för våra kunder att kunna hitta kompletta besiktningsteam inom ett och samma bolag.

Vi hjälper våra kunder inom hus-, anläggnings- och industriprojekt med besiktning och kontroll inom bygg- och installation, men även inom mark, glas, plåt, el- och telesystem, hiss, styr och övervakning, sprinkler, gassläckningssystem, brandlarm mm.

Inom Structor finns ackrediterade besiktningsmän med lång erfarenhet från i första hand bygg- och installationssidan, oftast i rollen som huvudbesiktningsmän. Förutom egna resurser finns ett brett nätverk av besiktningsmän förolika specialområden. Samtliga besiktningsresurser har vana från såväl små som stora besiktningsuppdrag.

Planeringen för hur besiktningen av ett projekt strategiskt ska genomföras startar ofta i projektens tidiga projekteringsskeden för att tidigt bevaka och kontrollera att projektering och utförandet blir genomförbart.