vi ser möjligheter

Geoteknik och geohydrologi

Skriv ut

Geoteknik och geohydrologi

Geoteknik och geohydrologi

Geoteknik finns representerat på följande orter: GöteborgStockholmSundsvallUppsala

Geoteknik och geohydrologi innebär ofta grundläggande förutsättningar som måste klargöras i ett projekts tidiga skeden för att inte hamna fel i senare skede av ett projekt vad avser markförhållanden. Structors insatser i dessa delar handlar om att klarlägga de geotekniska förhållandena och utifrån det föreslå grundläggningsmetoder och behov av eventuella markförstärkningar.

Vi hjälper våra kunder från tidiga skeden med utredningar på arkiv- eller kartmaterial, via fältundersökningar för detaljprojektering av schakt- och grundläggningsmetoder, markförstärkning, sponter till besiktningar inom området. För att minimera och hantera arbeten som medför markvibrationer och buller upprättar vi riskanalyser. Vi utreder och klassificerar mark avseende radonpåverkan, grundvattenförhållanden och vilka konsekvenser ett bortledande av grundvatten innebär samt möjligheter till och lösningar för LOD.

Inom verksamhetsområdet utförs alla förekommande geotekniska och miljötekniska fält- och laboratorieundersökningar för hus-, industri- och infrastrukturprojekt samt att vi bistår vid framtagande av underlag för olika tillstånd/miljödomar.