vi ser möjligheter

Industriprojekt

Skriv ut Industriprojekt-webb

Industriprojekt

Industriprojekt finns representerat i:

BorlängeFalun – Stockholm – Västerås

Structor Industriprojekt har en samlad erfarenhet och kompetens från projektledning av de flesta typer av industriprojekt i Sverige och även internationellt.

Projektens storlek varierar i omfattning, från ett enklare maskinutbyte till uppförande av en helt ny industrianläggning.

Våra projektledare har erfarenhet och kompetens för samordnad ledning av projekt inom processindustri, verkstadsindustri, energianläggningar och lättare industrier. Nationellt såväl som internationellt.