vi ser möjligheter

Infrastruktur

Skriv ut

Mark, VA, väg och trafik

Infrastruktur

Infrastrukturområdet, dvs bro & anläggning, VA, väg och trafik finns representerat i: GöteborgMalmöNyköpingStockholmUppsala

Samhällsbyggnad och infrastruktur är avgörande för utveckling och tillskapande av goda livsmiljöer. Frågorna inom verksamhetsområdet är komplexa och det ställs höga krav på hantering av olika intressen för att skapa långsiktigt goda lösningar. Structor har byggt och utvecklat en kompetent och erfaren organisation inom dessa delar för att kunna möta kraven från samhällets olika aktörer.

Vi hjälper våra kunder från tidiga utredningar till olika grader av projektering inom områdena:

Bro och Anläggning – Förstudier/vägplan respektive järnvägsplan/konstruktionshandlingar/utredningar/inspektioner.

Väg/Gata – Utredningar, förstudier, vägutredningar, vägplaner och bygghandlingar till kompletta förfrågningsunderlag.

Trafik – Kapacitets- och framkomlighetsanalyser, samhällsekonomiska bedömningar, tillgänglighets-, trafiksäkerhets- och utformningsutredningar, trafikutredningar och trafikplaner.

Mark – Utredningar och projektering av exploateringsområden vad avser gator, vägar, va-system och markplanering i anslutning till hus.

VA-teknik – Utredningar och projektering av kommunala, privata och industriella system och anläggningar.