vi ser möjligheter

Installationsteknik – VVS, sprinkler och el

Skriv ut Installationsteknik-låg

Installationsteknik – VVS, sprinkler och el

Structors teknikområde installationsteknik finns representerat på följande orter:
 StockholmLyckseleVästerås

Installationsfrågor har alltmer ökat i betydelse. Miljö- och energiaspekter och avancerade styr- och reglersystemen ställer allt högre krav på samordnade lösningar. Inom Structor är vår målsättning att skapa goda och integrerade installationslösningar till stor nytta för våra kunder.

Vi hjälper våra kunder från tidiga skeden och utredningar till projektering för industri-, anläggning- och olika husprojekt med installationslösningar för elkraft- och belysning, tele- och datakommunikationsanläggningar, vatten, avlopp, värme, kyla, luftbehandling, energi, styr och regler, sprinkler
mm.

Nya krav och normer liksom en snabbare projekteringsprocess har gjort att vi utvecklat former för nära och tidigt samarbete med arkitekter och projektörer. Att tidigt skissera lösningar för installation ihop med arkitekter och konstruktörer gör att kunden sparar möda, tid och onödiga kostnader.