vi ser möjligheter

Projekt- och byggledning

Skriv ut

Projekt och byggledning

Projekt- och byggledning

Projekt- och byggledning finns representerat på följande orter: Borlänge industriprojekt – Borlänge projektledning – Eskilstuna – Fagersta – Falun industriprojekt – Falun projektledning – Göteborg infrastrukturGöteborg projektledning –  Linköping – Malmö – Mora projektledning – NorrköpingNyköping – Stockholm – Stockholm industriprojekt – Sundsvall – Örebro

Projekt- och byggledning är ett av Structors större verksamhetsområden. Våra tjänster spänner från tidiga skeden, utredningar, projektering och genomförande av projekt, både inom hus-, anläggnings- och industriprojekt.

De tjänster vi tillhandahåller kan sammanfattas i:

Bistår vid program och utredningar, förprojektering, tidig genomförandeplanering och tidiga kalkyler.

Program- och kvalitetsfrågor, genomförandeplaner, utredningar, projekteringsledning, kostnadsbedömningar och upphandlingsstrategier.

Upphandlingar och tid- och investeringsplaner.

Ledning och styrning av utförande och produktion med hänsyn till ekonomi, miljö, tid, funktion och kvalitet.