vi ser möjligheter

Riskhantering

Skriv ut Risk och säkerhet

Risk och säkerhet

Risk och säkerhet finns representerat i: Stockholm

Structors riskbolag är ett specialistbolag med fokus på riskhantering. Riskhantering är för oss en systematisk process. Mycket handlar om att tidigt identifiera och eliminera risker och hot som skulle kunna äventyra projekt- eller verksamhetsmål eller att samhällets krav på tillräcklig säkerhet inte uppfylls.

Vi hjälper våra kunder att tidigt hitta en strategi och röd tråd i att hantera risker hela vägen från idéstadiet till drift av den färdiga anläggningen eller byggnaden. Vi både genomför och agerar beställarstöd avseende kvalitativa och kvantitativa riskbedömningar, riskanalyser och riskutredningar i samband med stads- och samhällsutveckling, väg- och järnvägsplanering, industrier och miljöfarliga verksamheter samt projektriskhantering.

Goda resultat erfordrar nära samverkan mellan berörda myndigheter och parter för att åstadkomma ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar. Flera av Structors medarbetare har en bakgrund och erfarenhet från myndighetssidan varför vi väl behärskar denna dialog.