vi ser möjligheter

Miljö i Stockholm

Skriv ut

Miljö

Structor Miljöbyrån erbjuder miljö- och hållbarhetstjänster inom:
– Fastighetsöverlåtelser
– Planer och tillstånd
– Byggande och drift

Vi arbetar med bostäder, industrier, kontor, infrastruktur-, energi- och avfalls- och fritidsanläggningar. Våra kunder är privata och kommunala fastighetsbolag, fastighetsmäklare, kommuner, trafikbolag, industrier och statliga verk.

Vi har kompetens bland annat inom:
– Miljöprojektledning och miljösamordning
– Environmental Due Diligence och Technical Due Diligence
– Tillstånd, anmälningar, dispenser enligt miljöbalken mm
– Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
– Miljö- och Hållbarhetsprogram
– Miljöklassning enligt Miljöbyggnad, Leed, Bream, Ceequal, Greenbuilding, p-märkning
– Klimatanalyser och klimatpassning
– Energiklassning och energiplaner
– Miljötekniska undersökningar
– Miljöinventeringar och materialbedömningar
– Besiktningar och egenkontroller
– Miljöutredningar och lagbevakning
– Miljöutbildningar och föreläsningar

Du kan även anlita oss som miljöchef till exempel i samband med föräldra- eller tjänstledigheter.

Vill du bli en av oss?
Vi är alltid nyfikna på nya medarbetare som ser möjligheter. Är du intresserad, hör gärna av dig till vd Maria Wessberg.