vi ser möjligheter

Structor vid din sida

Skriv ut Vid din sida sidbild

Vi arbetar i alla skeden

Vi arbetar med planering, projektering och genomförande av bygg, industri, infrastruktur och anläggningsprojekt.

Vi arbetar över hela landet med att förverkliga idéer och utveckla projekt tillsammans med våra kunder.

Vi arbetar med allt från små specifika teknikutredningar till att ta ansvar för stora komplexa projekt.

Vi arbetar i alla skeden.

Tidiga skeden

Fysisk planering för samhälls- och stadsutveckling, riskhantering, fastighetsrätt, plan- och exploateringsprocesser, avtal, due diligence-tjänster, miljötillstånd, strategisk miljö- och hållbarhetsrådgivning, projektledning.

Projektering

Projektering av bostäder, kontor, industrier, anläggningar, broar, mark, VA, trafik, väg, spår, geoteknik, installationer, och projekt- och projekteringsledning, kalkyler, miljöutredningar, miljöcertifiering av byggnader.

Genomförande

Projekt- och byggledning och besiktning och kontroll inom hus-, anläggnings- och industriprojekt, upphandlingar, kalkylering, kostnadsbedömningar, projektriskanalyser, miljöstyrning.

Förvaltning och drift

Fastighets- och lokalutveckling, upphandlingar av tjänster och varor, drift- och underhåll av fastigheter, etableringsutredningar, hyresavtal, miljöinventeringar, miljö- och hållbarhetsstöd, planändringar, inspektioner av broar.