vi ser möjligheter

Sundsvall

Skriv ut Structor_Norr_6987_webb

Structor i Sundsvall

På Structors kontor i Sundsvall erbjuder vi tjänster inom samhällsbyggnadssektorn med ett flertal specialistområden såsom miljöteknik, förorenade områden, hydrogeologi, liksom projektering inom infrastruktur, mark- och anläggning. Projekt- och byggledning inom miljö, husbyggnad, vägar- och järnvägar är andra tjänster vi erbjuder. Vi arbetar med samhällsbyggnad av olika slag och våra beställare finns inom både offentlig och privat sektor såsom industrier, kommuner, statliga verk och bostadsföretag.

Bland nyligen genomförda eller inledda större projekt där vår personal har haft eller har olika ledande roller kan nämnas:
– E4 Syd Sundsvall
– Miljösanering Håstaholmen
– Sundsvallsbron (E4)
– Mälarbanan
– Botniabanan
– Ådalsbanan
– Statkraft SCA Vinds vindkraftprojekt i mellannorrland

Vi har mycket att göra och söker fler kompetenta projekt- och byggledare och erfarna miljökonsulter. Hör gärna av dig!

Vi är i en expansionsfas och avser att utöka vår verksamhet i Sundsvall och längs norrlandskusten. Stegvis ska filialer eller fristående bolag med kompetens inom mark (väg/spår/VA/markprojektering), bygg (byggteknik/byggkonstruktion) , miljö och trafik/utredning byggas upp.

Vi söker därför även dig/er som skulle tycka det vore spännande att starta upp och utveckla en filial eller på sikt ett nytt Structorbolag där ni blir partners/delägare.

Till våra specialistområden

Hydrogeologi

Projekt- och byggledning

Miljö