vi ser möjligheter

Uppsala

Skriv ut

Structor i Uppsala

Structor har funnits i Uppsala sedan 2007. Vi erbjuder tjänster inom följande områden:
– Trafikplanering
– Vägutformning och vägkonstruktion
– VA-teknik
– Dagvatten
– Hydrogeologi
– Miljö- och tillstånd
– MKB
– Förorenad mark
– Projektutveckling
– Installationsteknik

Vi är idag sex bolag:
Structor Uppsala AB (trafik, väg, VA)
Structor Vatten & Miljö Uppsala AB
Structor FM Projektutveckling AB
Structor Miljöbyrån Stockholm AB
Structor Miljöteknik AB
Structor VVS-konsulter i Norr AB

Bli en av oss
Vi är idag ett drygt tjugotal medarbetare på kontoret men behöver förstärka oss med fler medarbetare i takt med att vår etablering här i regionen stärks. Vi söker dig med engagemang och hög såväl yrkesmässig som social kompetens.

Välkommen att höra av dig!