vi ser möjligheter

Varför Structor

Skriv ut

Vi-ser-möjligheter-255

Vi ser möjligheter

Vi ser möjligheter i nya projekt, medarbetare, bolag och samarbeten.

Vi drivs av att utveckla våra kunders projekt och visioner. Vår organisation är under ständig utveckling med nytt kunnande, nya bolag och nya kunder.

Vi ser en styrka i att alltid erbjuda kunden det bästa teamet om det så är med egna eller externa samarbetspartners.

Testa oss gärna

Vi stimuleras av intressanta utmanande projekt och prioriterar kunskaps- och kompetensutveckling.

Vi sätter kunskaps- och teknikflaggan högt. Varje uppdrag är intressant. Varje uppdrag lär oss något.

Vårt mål är att uppfattas som ledande aktör på de marknader och segment vi arbetar. Grunden för detta är kreativa och kunniga medarbetare och en kontinuerlig satsning på kompetensutveckling.

Testa-oss-gärna-255

Ratt-anda-ger-framgang-255.2

Rätt anda ger framgång

Alla medarbetare tar ansvar för uppdrag och är delaktiga i utvecklingen av sitt Structorbolag.

Vi ser styrka i varandras olikheter och det bidrar till vår framgång. Affärsplan och strategiska beslut sker i dialog – alla är med. Öppenhet och delaktighet är honnörsord.

Vår verksamhet bygger på entreprenörsanda och tro på medarbetarna.

Omtanke betyder så mycket

Vi bryr oss om varandra och strävar efter balans i arbete/fritid /familj och har bra trygghetspaket.

Alla har lika värde, möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi respekterar varandras tid, kompetens och åsikter. Vi värnar om balans i livet och har bra trygghetsvillkor.

Vi har vinstdelning med belöning lika för alla.

Omtanke-betyder-så-mycket-255

 

Öppenhet-och-glädje-255

Öppenhet skapar glädje

Hos oss är alla konsulter. Våra kontor är inspirerande miljöer för kunder och medarbetare. 

Alla hos oss är i första hand konsulter – dvs arbetar med uppdrag. Internt ansvar fördelas. Alla företräder Structor och deltar i kunddialogen.

Detta parat med vår tvärvetenskapliga kompetens gör att vi tillsammans kan arbeta för att lösningar optimeras ur både kvalitets-, teknik- och hållbarhetssynpunkt.

Spets och styrka

Vår organisation bygger på fristående specialistbolag. Det lilla bolagets driv i kombination med hela gruppens styrka.

Structor består av fristående specialistbolag i samverkan. Bolagen har mellan 5-30 medarbetare. Vi har ingen överorganisation.

Det ger medarbetare och kunder det lilla bolagets fördelar i form av smidighet och korta beslutsvägar och samtidigt tillgång till hela gruppens samlade kompetens och resurser.

Spets och styrka 255

 

Nar det blaser star vi stadigt 255

När det blåser står vi stadigt

Vi utvecklas av egen kraft och växer organiskt . Det ger en stark sammansvetsad organisation med god lönsamhet och hög kunskap.

Vår styrka är våra kunniga medarbetare. Våra bolag är partnerägda. Vi handplockar nya medarbetare. Vi har allt sedan starten haft hög lönsamhet.

Det ger oss trygghet och möjlighet till utveckling.

Varför Structor (pdf, 348 K, september 2013)