vi ser möjligheter

Västervik

Skriv ut

Structor i Västervik

I Structor Miljö Öst AB är vi engagerade för att på konstruktivt sätt vara med att bygga en hållbar framtid. Vi tycker det är roligt att arbeta med miljöfrågor och vara med att påverka framtiden. Arbetet varierar från mindre projekt som t.ex. en enstaka kontroll om det föreligger risk för hälsa eller miljö till projektledning av större miljöprojekt som pågår under flera år.

I Structor Miljö Öst arbetar vi med:
– föroreningar i jord, vatten och sediment
– avfall och avfallsanläggningar
– vattenresursteknik och tar fram nya vattentäkter, vattenskyddsområden
– tillståndsprövningar och MKB
– projektledning i miljöprojekt

I vardagen innebär det att vi arbetar med undersökningar i fält och sedan med tolkning och beskrivningar. Det omfattar även sammanställning och visualisering av stora datamängder i GIS, beräkningar och modelleringar i 3D (t.ex. grundvattenmodeller), riskbedömningar, tillståndsansökningar, medverkan i samråd och förhandlingar, förfrågningsunderlag för olika entreprenadformer, kostnadskalkyler och uppföljning under utförandet med kontroller av miljö och ekonomi.

Vi har en strävan att bidra till att utveckla projekten vi medverkar i och tycker det är roligt när vi kan göra skillnad för våra kunder och medverka till ett hållbarare samhälle. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där det är roligt att arbeta, arbetsuppgifterna känns meningsfulla och lönen är bra.

Vi har medverkat i flera spännande projekt i regionen, t.ex:
– efterbehandling av impregneringsanläggningar, glasbruk, verkstadsindustri, kemtvättar m.fl.
– konstruktion av deponier, sluttäckningar, utbyggnad av avfallsanläggningar
– anläggande av vattentäkter, skyddsområden o dyl
– muddring, avvattning och nyttiggörande av sediment
– miljökontroll och byggledning
– projektledning av miljöprojekt.

Structor Miljö Öst har kontor i Västervik, Kalmar, Linköping och Emmaboda.