vi ser möjligheter

Visby

Skriv ut

Structor i Visby

På Structors nya kontor i Visby finns kompetens inom projekt- och fastighetsutveckling, exploateringar och fastighetsrätt. Våra uppdrag för dagen är inom utvecklingsprojekt för infrastruktur och kommersiella verksamheter men även för bostadsändamål. Våra kunder finns hos kommuner, industriverksamheter och hos både allmännyttiga och privata verksamheter.

Målet är att vara en kompetent och engagerad lokal samarbetspartner. Genom samarbetet inom Structorgruppen kan vi även erbjuda spetskompetens inom miljörådgivning, projekt- och byggledning, förvaltning och projektering av byggteknik/konstruktioner, mark, VA, trafik och installationer.

Vi vill bredda vår verksamhet i Visby och söker därför också nya medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten. Vårt Visbykontor svarar också för kundkontakter och uppdrag för ytterligare uppdrag i sydöstra Sverige.

Viktiga uppdrag idag på Gotland är bl a utveckling av kommersiella fastigheter, rådgivning vid fastighetsförvärv, planläggning och olika miljöutredningar.