Bolaget är sammanslaget med Structor Industriprojekt AB

Bygg, installation, kontrolluppdrag, projekteringsstöd

Hos oss finns certifierade besiktningsmän med lång erfarenhet inom i första hand bygg och installation, ofta också i rollen som huvudbesiktningsmän. Förutom egna resurser har vi ett brett nätverk av besiktningsmän inom olika specialområden som t.ex. mark, glas, plåt, el- och telesystem, hiss, styr och övervakning, sprinkler, gassläcksystem, brandlarm m.m. Vi utför också kontrolluppdrag som kontrollansvarig-PBL och fungerar även som projektledningsstöd i vissa uppdrag inom bolagets kärnområden.

Vi arbetar efter en under många år utvecklad besiktningsfilosofi, som motsvarar de krav som större beställare ställer på kvalitet och funktion. Besiktningen startar ofta i projektens projekteringsfas.

Våra kunder finns i första hand hos fastighetsbolag, kommuner/landsting, Trafikverket och inom industrin.

Utöver besiktning har bolaget personal som arbetar med projektledning, projekteringsledning och byggledning. Vi arbetar från tidiga skeden till färdigställt projekt med stor erfarenhet från både stora och små projekt.

Medarbetare

Alla medarbetare hittar du på Structor Industriprojekt AB.

Kontaktpersoner

  • Jonas Living, tel 0705-19 12 68, jonas.living@structor.se
  • Niclas Brännkärr, 0702-67 23 65, niclas.brannkarr@structor.se

Här finns vi

Falun

Slaggatan 13
SE-791 71 FALUN
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Erik Hallberg
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 705-19 12 68
Jonas Living
Se karta

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Erik Hallberg
Karta