Structor Mark Malmö AB har specialistkunskaper inom anläggnings- och infrastrukturprojekt. Våra främsta inriktningar är inom teknikområdena väg, gata, mark, VA och trafik.

Vi arbetar i projektens samtliga faser

  • tidiga utredningar
  • förstudier
  • arbetsplaner
  • förfrågningsunderlag
  • bygghandlingar
  • medverkan under byggskedet

Vi tar helhetsansvar och uppdragen genomförs oftast i nära samverkan med övriga teknikområden, myndigheter och beställare.

Vill du bli en oss?

Både som kund eller som framtida medarbetare tar du kontakt med vd Karin Wannbäck.

Våra medarbetare

Här finns vi

Malmö

Rundelsgatan 16
SE-211 36 MALMÖ
Telefon: +46 40-20 63 74
Vd Karin Wannbäck
Se karta