Structor Nyköping AB är ett teknikkonsultföretag som bildades våren 2008.

Vi är ett specialistbolag inom miljöområdet och vi jobbar som miljöprojektledare och miljökonsulter.

Vi erbjuder tjänster inom:

  • detaljplanering och översiktsplanering
  • miljötillstånd
  • förorenade områden och byggnader
  • miljösamordning och verksamhetsstöd

Vi har kompetens bland annat inom:

  • miljöprojektledning och miljösamordning
  • tillstånd, anmälningar och dispenser enl. miljöbalken
  • miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  • miljötekniska undersökningar
  • miljöinventeringar och materialbedömningar

Du kan även anlita oss som miljöstöd i verksamheter, t.ex. tillsyn och samordning/utveckling inom kommunal miljöverksamhet.

Intresserad av att jobba hos oss? Skicka gärna en spontanansökan!

Våra medarbetare

Här finns vi

Nyköping

Kungshagsvägen 3 A
SE-611 35 NYKÖPING
Telefon: 46 155-20 64 02
Vd Johan Rodéhn
Se karta

Södertälje

Järnagatan 12
SE-151 73 SÖDERTÄLJE
Telefon: 46 155-20 64 02
Vd Johan Rodéhn
Se karta