Projekt inom samhällsbyggnad och infrastruktur kräver i regel åtkomst till mark. Dels krävs det markåtkomst för nya anläggningar, så som vägar, dels kan mark behövas tillfälligt under byggtiden. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med att säkra markåtkomsten i dessa typer av projekt.

Inom projekten bidrar vi med fastighetsrättslig kompetens och arbetar med att identifiera, förhandla och upprätta nödvändiga avtal. Det kan bl.a. handla om avtal som ska ligga till grund för fastighetsbildning eller ledningsrätt. Andra avtal som kan bli aktuella är servitutsavtal, nyttjanderättsavtal och genomförandeavtal. Vidare hjälper vi till med de fastighetsrättsliga processer och tillstånd som kan bli aktuella för projektets genomförande.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta