Structor Södertälje startade sin verksamhet våren 2017 och har kontor på Järnagatan 12 i Södertälje. Structor Södertälje är ett konsultbolag med inriktning mot infrastruktur med en bred erfarenhet av ledning och projektering av samhällsbyggnadsprojekt.

Vi arbetar framförallt med mark, VA och trafik i projektens alla faser. Vi arbetar med utredningar, kalkyler, projekt- och projekteringsledning. Vi tar även fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Våra medarbetare har tillsammans en bred och djup kompetens från samhällsbyggnadsprojekt med erfarenheter både som konsulter, beställare och entreprenörer.

På kontoret i Södertälje finns också medarbetare från Structor Installationsteknik, d.v.s. VVS- och el-projektörer, och medarbetare från Structor Nyköping med miljökompetens, byggprojektledning och installationssamordning.

Vd för Structor Södertälje AB är Maria Kavcic. Vill du veta mer kontakta gärna Maria.

Våra medarbetare

Här finns vi

Södertälje

Järnagatan 12
SE-151 73 SÖDERTÄLJE
Telefon: +46 705-44 37 33
Vd Maria Kavcic
Karta