Kv Renen i Varberg

I kvarteret Renen i centrala Varberg ligger en av Hallands mest förorenade industrifastigheter. Historisk användning av klorerade lösningsmedel har orsakat en omfattande markförorening i jord, grundvatten och kristallint berg. Structor har på uppdrag av Varbergs kommun genom åren undersökt området i flera omgångar. Då det saknas någon ansvarig för föroreningarna har Naturvårdsverket beviljat statliga medel med 91 Mkr för projektering och sanering.

För närvarande pågår åtgärdsförberedande undersökningar som underlag för dimensionering av saneringsåtgärderna. För att detaljkartera och sanera klorerade lösningsmedel i kristallint berg krävs nytänkande strategier, innovativa undersökningsmetoder och saneringstekniker. Den saneringsteknik som ska utföras i berget är en termisk uppvärmning som innebär att föroreningen kokar av och ångorna samlas upp och renas. Tillämpningen i kristallint berg är till stora delar en ny metod, både i Sverige och internationellt. Projekteringen pågår fram till och med 2018 och sanering planeras starta 2019.