Structor AB äger en minoritetspost i bolagen i Structorgruppen.

Structor AB:s roll är att verka för samverkan och synergier i gruppövergripande frågor och utgöra stöd i specifika frågor till de enskilda bolagen.

Structor AB:s affärsidé är också att utifrån ett utvecklat affärskoncept starta, initialt finansiera, utveckla och stödja nya Structorbolag inom samhällsbyggnadsområdet. Affärskonceptet innebär förutom hjälp med finansiering, utveckling och drift också ett antal stödtjänster, gemensamma policies och grundläggande principer och rutiner.

Structor AB ägs av Structorstiftelsen, Structorgruppens grundare (Structor Holding Sverige AB) och partners i de enskilda Structorbolagen.

Våra medarbetare

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Monica Granberg

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 706-93 84 20
Ordf Mats Texte

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 706-93 03 80
Per Fladvad