Structor är ett av Sveriges mest spännande varumärken inom samhällsbyggnadsområdet. Inte bara för att vi växer och expanderar, utan kanske mest för att vi är så präglade av partnerskapstanken, hållbarhet inom alla områden och ett närvarande, inkluderande ledarskap. Som medarbetare hos oss blir du en del av ett konsultbolag som aldrig är större än en busslast konsulter. Det är en av våra heliga principer. Inget Structorbolag ska bli så stort att det tappar kontakten med marknaden, kunderna eller sina medarbetare.
Alla medarbetare delar på 25 procent av vinsten i respektive bolagoch det det finns möjligheter att bli partner. Kvalitet,innovation och lösningsfokus är vårt signum och för det behövs drivna och engagerade medarbetare.
Nedan kan du läsa om vilka tjänster som är aktuella just nu och även se några av våra nuvarande medarbetare dela med sig av hur det är att jobba på Structor.
Du är efterlängtad.