Structor Miljöbyrån erbjuder miljö- och hållbarhetstjänster inom:

 • fastighetsöverlåtelser
 • planer och tillstånd
 • miljösamordning och verksamhetsstöd

Vi arbetar med bostäder, industrier, kontor och infrastruktur. Våra kunder är privata och kommunala fastighetsbolag, fastighetsmäklare, kommuner, trafikbolag, industrier, branschorganisationer, myndigheter och statliga verk.

Vi har kompetens bland annat inom

 • miljöprojektledning och miljösamordning
 • Environmental Due Diligence och Technical Due Diligence
 • tillstånd, anmälningar, dispenser enligt miljöbalken m.m.
 • miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
 • miljö- och hållbarhetsprogram
 • miljöklassning enligt Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, CEEQUAL, GreenBuilding m.fl.
 • LCA i samband med material- och konstruktionsval
 • klimatanpassning
 • klimat- och sårbarhetsanalyser
 • metodutveckling klimat och säkerhet
 • energiklassning och energiplaner
 • miljötekniska undersökningar
 • miljöinventeringar och materialbedömningar
 • besiktningar och egenkontroller
 • miljöutredningar och lagbevakning
 • miljöutbildningar och föreläsningar
 • workshops/övningsmetodik

Du kan även anlita oss som miljö- och hållbarhetsstöd inom organisationer vid t.ex. föräldra- eller tjänstledigheter.

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid nyfikna på nya medarbetare som ser möjligheter. Är du intresserad, hör gärna av dig till vd Maria Wessberg.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 706-93 07 59
Vd Maria Wessberg
Se karta