Structor Miljöbyrån erbjuder miljö- och hållbarhetstjänster inom:

 • fastighetsöverlåtelser
 • förorenade områden
 • miljösamordning och verksamhetsstöd
 • planer och tillstånd

Vi stödjer våra kunder med helhetsåtaganden där vi verkar som beställarstöd, projektledare, specialister och utredare. Vi erbjuder rådgivning och stöd inom samhällsutveckling och levererar enkelhet genom expertis.

Vi arbetar med bostäder, industrier, kontor och infrastruktur. Våra kunder är privata och kommunala fastighetsbolag, fastighetsmäklare, kommuner, trafikbolag, industrier, branschorganisationer, myndigheter och statliga verk.

Vi har kompetens bland annat inom

 • miljöprojektledning och miljösamordning
 • Environmental Due Diligence och Technical Due Diligence
 • tillstånd, anmälningar, dispenser enligt miljöbalken m.m.
 • miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
 • miljö- och hållbarhetsprogram
 • miljöklassning enligt Miljöbyggnad, Citylab, CEEQUAL, GreenBuilding m.fl.
 • LCA i samband med material- och konstruktionsval
 • klimatanpassning
 • klimat- och sårbarhetsanalyser
 • miljötekniska undersökningar
 • miljöinventeringar och materialbedömningar
 • miljöutredningar och lagbevakning
 • miljöutbildningar och föreläsningar

Du kan även anlita oss som miljö- och hållbarhetsstöd inom organisationer vid t.ex. föräldra- eller tjänstledigheter.

Vill du bli en av oss?

Structor Miljöbyrån söker konsult inom Miljösamordning. Vi söker dig som redan nu arbetar som etablerad konsult och har några år av miljösamordning under projektering- och produktionsskedena. Du bör ha kännedom om byggbranschen och ha en högskoleutbildning med inriktning mot miljö. Som miljösamordnare hos oss får du en central roll i vårt team av konsulter inom miljösamordning och verksamhetsstöd. Dina projekt är varierande och kräver stort ansvarstagande. Du sitter oftast själv i projekten men har alltid stöd och hjälp av oss andra. Vi har en platt organisation där det är nära mellan idé och beslut och där medarbetarna är med och utvecklar bolaget.
Känner du att du hör hemma hos oss?
Maila ditt CV och ett personligt brev till: maria.wessberg@structor.se

Våra projekt

Våra medarbetare

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 706-93 07 59
Vd Maria Wessberg
Se karta