Vi stödjer våra kunder med helhetsåtaganden där vi verkar som beställarstöd, projektledare, specialister och utredare. Vi erbjuder rådgivning och stöd inom samhällsutveckling och levererar enkelhet genom expertis.
Vi arbetar med bostäder, industrier, kontor och infrastruktur. Våra kunder är privata och kommunala fastighetsbolag, fastighetsmäklare, kommuner, trafikbolag, industrier, branschorganisationer, myndigheter och statliga verk.

Vi har kompetens bland annat inom

 • Miljöprojektledning och miljösamordning
 • Environmental Due Diligence och Technical Due Diligence
 • Tillstånd, anmälningar, dispenser enligt miljöbalken m.m.
 • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
 • Miljö- och hållbarhetsprogram
 • Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad, BREEAM- SE, BREEAM in Use, BREEAM Infrastructure, Svanen, NOIICO2
 • Klimatanpassning
 • Klimatberäkningar
 • Klimat- och sårbarhetsanalyser
 • Miljötekniska undersökningar, kompetens inom provtagning av jord, grundvatten, porgas, sediment och sulfidberg
 • Miljöriskbedömning
 • Miljöinventeringar och materialbedömningar
 • Miljöutredningar och lagbevakning
 • Miljöutbildningar och föreläsningar
 • IED-statusrapporter

Vi erbjuder interimstjänster inom miljö och hållbarhet där vi stöttar organisationer och företagsledning i roller som samordnare-, ansvarig-, eller chef inom miljö/hållbarhet.

Vill du bli en av oss?

Structor Miljöbyrån växer och vi är alltid intresserade av att träffa personer som liksom vi har ett stort engagemang i frågor som rör hållbar utveckling och en vilja att göra skillnad. Är du dessutom prestigelös, lösningsorienterad och vill arbeta i ett bolag där du får vara med och påverka verksamheten och ha roligt på jobbet?

Kontakta emma.weman@structor.se så pratar vi vidare!

Våra projekt

Våra medarbetare

Elna Topac

Structor Miljöbyrån Stockholm AB Miljökonsult, Fil Mag Miljö- och hälsoskydd Mobil: +46 703-19 82 87

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 706-93 07 59
Vd Emma Weman
Se karta