Structor Miljöbyrån erbjuder miljö- och hållbarhetstjänster inom:

 • fastighetsöverlåtelser
 • förorenade områden
 • miljösamordning och verksamhetsstöd
 • planer och tillstånd

Vi stödjer våra kunder med helhetsåtaganden där vi verkar som beställarstöd, projektledare, specialister och utredare. Vi erbjuder rådgivning och stöd inom samhällsutveckling och levererar enkelhet genom expertis.

Vi arbetar med bostäder, industrier, kontor och infrastruktur. Våra kunder är privata och kommunala fastighetsbolag, fastighetsmäklare, kommuner, trafikbolag, industrier, branschorganisationer, myndigheter och statliga verk.

Vi har kompetens bland annat inom

 • miljöprojektledning och miljösamordning
 • Environmental Due Diligence och Technical Due Diligence
 • tillstånd, anmälningar, dispenser enligt miljöbalken m.m.
 • miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
 • miljö- och hållbarhetsprogram
 • miljöklassning enligt Miljöbyggnad, Citylab, CEEQUAL, GreenBuilding m.fl.
 • LCA i samband med material- och konstruktionsval
 • klimatanpassning
 • klimat- och sårbarhetsanalyser
 • miljötekniska undersökningar
 • miljöinventeringar och materialbedömningar
 • miljöutredningar och lagbevakning
 • miljöutbildningar och föreläsningar

Du kan även anlita oss som miljö- och hållbarhetsstöd inom organisationer vid t.ex. föräldra- eller tjänstledigheter.

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid nyfikna på nya medarbetare som ser möjligheter. Är du intresserad, hör gärna av dig till vd Maria Wessberg.

Just nu söker vi en MILJÖSPECIALIST:
Gillar du att bedöma miljöriskkostnader i exploateringsprojekt? Är du bra på att förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt Trivs du med många, snabba och korta projekt där dina synpunkter betyder något?

Structor Miljöbyrån Stockholm söker en erfaren miljöspecialist till stockholmskontoret inom området fastigheter och exploatering med inriktning mot bedömning av miljöriskkostnader och åtgärdsbehov i samband med fastighetsförvärv och/eller exploateringsprojekt och detaljplaneändringar.
Hos oss jobbar du både självständigt och i grupp, med teamets närvaro genom hela projektet. Vi har en rolig och personlig organisation med korta beslutsvägar. Allt är möjligt och vi ser alltid möjligheter.
Skicka in intresseanmälan inkl CV till mikael.eriksson@structor.se

Våra medarbetare

Våra projekt

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 706-93 07 59
Vd Maria Wessberg
Se karta