Fortsatt framgång för Structor

Structorgruppen fortsätter att skapa goda resultat. Rörelseresultatet för 2018 uppgår till cirka 107 miljoner kronor, efter 25 procents vinstdelning till bolagens medarbetare. Nettoomsättningen uppgår till cirka 740 miljoner kronor, resultatet till cirka 110 miljoner kronor och vinstmarginalen är 14,8 procent. Resultat och omsättning är i nivå med succéåret 2017.

Structor fortsätter att växa organiskt och under 2018 startades tre nya bolag inom projektledning i Uppsala och Karlstad samt inom byggkonstruktion i Umeå. Ett bolag valde att lämna Structorgruppen då de enskilda delägarna i Structor Miljö Väst AB köpte ut bolaget.

”De goda resultaten visar på styrkan i vår företagskultur och affärsmodell, även i en till delar vikande konjunktur. Vi ser fram emot att välkomna fler bolag och medarbetare till oss under 2019”, säger Monica Granberg, vd för Structor AB.

Stark inledning 2019

Första kvartalet 2019 visar på fortsatt goda resultat. Gruppens omsättning uppgick till cirka 200 miljoner kronor med ett resultat på cirka 34 miljoner kronor, efter 25 procents vinstdelning, vilket innebär en vinstmarginal på cirka 17 procent.

Efter första kvartalet 2019 består Structorgruppen av sammanlagt 35 partnerägda specialistbolag med drygt 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Årsrapport Structor 2018 och kvartal 1 2019 (pdf-fil)

Vi är Structor

Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter.

Läs mer om våra bolag här