Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter.

Structor fortsätter att växa

Läs mer om våra bolag här

Ett framgångsrikt 2020

2020 blev ytterligare ett framgångsrikt år för Structorgruppen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 800 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 112,5 miljoner kronor, efter att bolagen i gruppen delat på 25 procents med sina medarbetare. Gruppens soliditet var vid årsskiftet 2019/2020 drygt 50 procent och kassalikviditeten vid samma tidpunkt var drygt 200 procent. 

– Vi är otroligt tacksamma över att vi kan stänga böckerna för 2020 som trygga arbetsgivare till våra medarbetare och stabila samarbetspartners till våra kunder. Jag är stolt över det stora engagemanget hos våra kunder och medarbetare för att hålla projekt och verksamheter igång, under helt nya förutsättningar, säger Monica Granberg, vd för Structor AB.

Årsrapport Structor 2020

Grundarnas grundtänk