Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter.

Läs mer om våra bolag här

Structor årsrapport 2017 och aktuellt läge 2018

Resultatet för Structorgruppen uppgick 2017 till drygt 111 Mkr, efter 25 procents vinstdelning med medarbetarna. Nettoomsättningen uppgick till 727 Mkr. Vinstmarginalen på 15,3 procent var den bästa sedan Structor startades 1999. Gruppens soliditet uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till drygt 50 procent och kassalikviditeten till drygt 200 procent.

Första halvåret 2018 visar på en fortsatt stabil utveckling. Structorgruppens omsättning uppgick till 439 mkr. Rörelseresultatet uppgift till 62 mkr, efter vinstdelning med 25 procent till gruppens medarbetare. Detta innebär en ökning av omsättningen med 7 procent samt en ökning av rörelseresultatet med 4 procent relativt samma period 2017.

Hittills under 2018 består Structorgruppen av sammanlagt 35 partnerägda specialistbolag med cirka 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Årsrapport Structor 2017 och aktuellt läge 2018 (pdf 586 K)