Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter.

Structor fortsätter att växa

Läs mer om våra bolag här

Ett framgångsrikt 2020

Structorgruppen fortsätter att växa och utvecklas positivt, även under årets tredje kvartal. Den samlade omsättningen till och med kvartal tre uppgår till cirka 634 miljoner kronor, med ett resultat om cirka 85 miljoner kronor efter 25 procents vinstdelning med bolagens medarbetare. Omsättningen är cirka 12 procent högre än samma period föregående år. Resultatet är cirka 24 procent högre än motsvarande period 2019 och ca 9 procent högre än motsvarande period 2018. Bolagets kunder och medarbetare fortsätter att anpassa projekt och arbetssätt efter pandemins förutsättningar med ett stort engagemang, distansarbete och lokala lösningar.

– Vi lever och verkar i en tid av osäkerhet och oro för framtiden. Många är drabbade, både personligt och professionellt, av Covid-19-krisen. Vi har en tät dialog med våra kunder för att snabbt kunna möta deras behov och ändrade förutsättningar. Vi ser i dagsläget inga behov av permittering eller varsel, men är tacksamma för att den möjligheten finns för de som behöver den. Det är viktigt för oss att vara stabila och kompetenta samarbetspartners för våra kunder och trygga arbetsgivare för våra medarbetare, säger Monica Granberg, vd för Structor AB.

Grundarnas grundtänk