Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter.

Läs mer om våra bolag här

Årsrapport 2016 och delårsrapport 2017

För Structorgruppen blev 2016 ett nytt framgångsrikt år. Under första halvåret 2017 har tre nya Structorbolag startats i Göteborg (Projektledning), i Uppsala (Miljö) och i Södertälje (Mark/VA). Det innebär att gruppen vid halvårsskiftet bestod av 34 enskilda bolag med sammanlagt närmare 500 medarbetare över hela Sverige.

Structorgruppens årsrapport 2016 samt rapport halvår 2017 (pdf 588 K)