Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter.

Structor ser möjligheter och agerar långsiktigt!

Structorgruppens samlade omsättning växer första kvartalet 2023 med fem procent jämfört med samma period 2022. Lönsamheten är sammantaget också fortsatt mycket god. De flesta bolagen i gruppen har en stor efterfrågan på sina tjänster medan några bolag, med specialisering inom bostadskonstruktion, är påverkade av åtstramningen på bostadsmarknaden. Vi är mycket tacksamma för alla intressanta och viktiga projektsamarbeten vi har med våra kunder och för det stora engagemanget hos alla medarbetare i gruppens bolag. Vi fortsätter att se möjligheter och agera långsiktigt, med våra kunder och medarbetare i fokus.

Structor fortsätter att växa

Läs mer om våra bolag här

Grundarnas grundtänk