Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter.

Läs mer om våra bolag här

Fortsatt framgång för Structor

Structorgruppen fortsätter att skapa goda resultat efter succéåret 2017. Det preliminära rörelseresultatet för 2018 uppgår till drygt 106 miljoner kronor, efter 25 procents vinstdelning till bolagens medarbetare. Nettoomsättningen uppgår preliminärt till cirka 735 miljoner. Resultat och omsättning är i nivå med föregående år.

Structor fortsätter att växa organiskt och under 2018 startades tre nya bolag inom projektledning i Uppsala och Karlstad samt inom byggkonstruktion i Umeå.

”De goda resultaten visar på styrkan i vår företagskultur och affärsmodell, även i en till delar vikande konjunktur. Vi ser fram emot att välkomna fler bolag och medarbetare till oss under 2019”, säger Monica Granberg, vd för Structor AB.