Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter.

Structor fortsätter att växa

Läs mer om våra bolag här

Bolagen i Structorgruppen fortsätter att växa och visa goda resultat i en allt svagare konjunktur. Gruppens samlade omsättning till och med kvartal 3 2019 uppgår till cirka 565 miljoner kronor.

Resultatet uppgår till cirka 71 miljoner kronor, efter 25 procents vinstdelning till medarbetarna. Vinstmarginalen till och med tredje kvartalet uppgår till cirka 13 procent, vilket är något lägre än motsvarande period föregående år.

– Sammantaget märker vi en stor efterfrågan på våra tjänster, där alla våra medarbetare har våra kunders projekt i högsta fokus. Möjligheten att kunna påverka framtiden i en positiv riktning är det som driver oss framåt, säger Monica Granberg, vd för Structor AB.

Grundarnas grundtänk