Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter.

Structor fortsätter att växa

Läs mer om våra bolag här

Ett framgångsrikt 2019 och stark inledning på 2020

2019 blev ytterligare ett framgångsrikt år för Structorgruppen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 752 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 96 miljoner kronor, efter att bolagen i gruppen delat på 25 procents med sina medarbetare. Totalt, inklusive reavinst på försäljning av värdepapper, uppgick resultatet till cirka 99 miljoner kronor för verksamhetsåret. Gruppens soliditet var vid årsskiftet 2019/2020 drygt 50 procent och kassalikviditeten vid samma tidpunkt var drygt 200 procent. 

2020 har startat i paritet med 2019. Bolagen har inte permitterat eller varslat några medarbetare och har växt med fler medarbetare där det funnits behov. Den samlade omsättningen uppgick under kvartal 1 till drygt 200 miljoner kronor med ett resultat om cirka 33 miljoner kronor efter 25 procents vinstdelning med bolagens medarbetare. Kunder och medarbetare ställer om snabbt och effektivt till nya sätt att arbeta och mötas i en orolig tid. 

– Vi lever och verkar i en tid av osäkerhet och oro för framtiden. Många är drabbade, både personligt och professionellt, av Covid-19-krisen. Vi har en tät dialog med våra kunder för att snabbt kunna möta deras behov och ändrade förutsättningar. Vi ser i dagsläget inga behov av permittering eller varsel, men är tacksamma för att den möjligheten finns för de som behöver den. Det är viktigt för oss att vara stabila och kompetenta samarbetspartners för våra kunder och trygga arbetsgivare för våra medarbetare, säger Monica Granberg, vd för Structor AB.

Grundarnas grundtänk