Structor är en partnerägd företagsgrupp som erbjuder konsulttjänster inom samhällsbyggnadsområdet. Vi består idag av cirka 40 konsultbolag över hela Sverige och alla har startats och ägs av specialister som också har ett entreprenöriellt driv.

Vår grundidé bygger på att konsultbolagen i företagsgruppen ska drivas och i huvudsak ägas lokalt, så hos oss finns ingen koncernledning eller hierarki som detaljstyr det som görs inom varje bolag. Vi nyttjar styrkan i det gemensamma varumärket men driver affären och utvecklar bolaget efter de förutsättningar som råder på den egna marknaden.
I snitt har ett till två nya Structorbolag startats varje år sedan det första bildades 1999. Structor AB bidrar med finansiering, rådgivning och stöd i uppstarten. Du bidrar med vilja, kunnande, engagemang och driv. Om du vill starta Structorbolag ska du höra av dig till oss. Vi är alltid intresserade.
Välkommen.

Kontakta oss