Structor bidrar till att ställa om energiproduktionen i Sverige

Structor bidrar i allt högre utsträckning med sin expertkompetens för att realisera elproduktion genom vindkraft, vilket är en viktig förutsättning för att nå Sveriges klimatmål. Hittills har Structor bidragit i projekt som genererat cirka 1,8 TWh/år, vilket motsvarar ungefär 359 000 hushåll (villor)*. Ytterligare projekt som motsvarar cirka 20 TWh/år befinner sig nu i planerings- och byggfas.

 

Under de senaste åren har det investerats nära 100 miljarder kronor i ny vindkraft i Sverige. Totalt producerades cirka 27 TWh el genom vindkraft under 2020, vilket motsvarar cirka 12% av Sveriges elproduktion. För att nå Sveriges klimatmål där 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040, och utsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045, krävs en stor och snabb omställning av hela samhället. Structor Miljöpartner AB och Structor Miljöbyrån Stockholm AB är två specialistbolag inom Structor som bidrar med sin expertkompetens för att bidra i omställningen.

 

”Vi har drygt 10 års erfarenhet av vindkraftsprojekt över hela Sverige, med uppdrag och ansvar från planering till byggskede och driftsättning. Det har skett mycket på energimarknaden och det är otroligt inspirerande att jobba med dessa komplexa och unika projekt”, säger Carina Lundgren, uppdragsledare och delägare, Structor Miljöpartner AB.

 

”Det känns otroligt motiverande att bidra till att nå Sveriges klimatmål. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa och stora projekt och det är en stor tillgång i vindkraftsprojekten, inte minst till havs”, säger Elisabeth Mörner, uppdragsledare och delägare, Structor Miljöbyrån Stockholm AB.