Nytt bostadsområde i Kungens Kurva söder om Stockholm

Kungens kurva i Huddinge söder om Stockholm ska utvecklas till en ny levande och omväxlande stadsdel med all den närservice som krävs i form av allt från skolor, förskolor och vård till kaféer, butiker, kultur, fritidsmöjligheter och upplevelser. Och, inte minst, fungerande kommunikationer. Behovet av nya bostäder är drivkraften och ett sådant arbete tar tid.

Mellan åren 2004 och 2007 förvärvade KF Fastigheter fastigheterna Diametern 2-6 i området Kungens Kurva i Huddinge. Nu planerar man att bygga ett helt nytt bostadsområde på platsen. Det handlar om ca 3.500 lägenheter med lämpliga serviceenheter för runt 10.000 boende.

KF Fastigheter utvecklar dessa 3.500 nya bostäder i flerbostadshus för 10.000 nya invånare tillsammans med kommunen, som är engagerad i hela områdets utveckling. Idéerna, visionerna och planerna utarbetar kommunen och KF Fastigheter tillsammans med andra intressenter i området. Planen är att IKEA Köpcentrum bygger ut och nya Spårväg Syd kommer att dras genom området.

Första inflyttning är planerad till 2023. Färdigbyggt kan området vara cirka tio år senare.

Läs mer om projektet på KF Fastigheters webbplats

Övre bild: Visionsbild över området sett mot norr. Upphov: ÅWL Arkitekter
Nedre bild: Översiktligt flygfoto med befintliga närliggande målpunkter samt befintliga och planerade kommunikationer. Upphov: KF Fastigheter AB