Structor Miljöpartner AB är ett specialistbolag inom miljöområdet och vi arbetar som miljöprojektledare och miljökonsulter. Vår miljökonsultgrupp har utvecklats sedan bildandet 2008, och gick tidigare under namnet Structor Nyköping AB.

Vi erbjuder tjänster inom:

  • detaljplanering och översiktsplanering
  • miljötillstånd
  • förorenade områden och byggnader
  • miljösamordning och verksamhetsstöd

Vi har kompetens bland annat inom:

  • miljöprojektledning och miljösamordning
  • tillstånd, anmälningar och dispenser enl. miljöbalken
  • miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  • miljötekniska undersökningar
  • miljöinventeringar och materialbedömningar

Du kan även anlita oss som miljöstöd i verksamheter, t.ex. tillsyn och samordning/utveckling inom kommunal miljöverksamhet.

Intresserad av att jobba hos oss? Skicka gärna en spontanansökan!

Foto t.h.: OX2 AB, Thomas Stray.

Våra projekt

Våra medarbetare

Här finns vi

Nyköping

Kungshagsvägen 3 A
SE-611 35 NYKÖPING
Telefon: +46 706-93 28 39
Vd Johan Rodéhn
Se karta

Södertälje

Järnagatan 12
SE-151 73 SÖDERTÄLJE
Telefon: +46 706-93 28 39
Vd Johan Rodéhn
Se karta