94 nya vindkraftverk bidrar till förnybar kraftproduktion

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har utökats med tre vindkraftsparker i Gävleborgs och Dalarnas län. Totalt gäller det 94 vindkraftverk som nu börjat leverera el motsvarande cirka 7 procent av all vindkraftsel i Sverige.

Projektet Valhalla innefattar två vindparker; Åmot-Lingbo och Tönsen i Ockelbo och Bollnäs kommuner. Hela anläggningen består av 85 vindkraftverk med en beräknad årlig produktion om 1.100 GWh, vilket motsvarar nästan 7 % av all vindkraft i Sverige och ger elförsörjning till cirka 220.000 hushåll/år.

Den tredje vindparken, Orrberget, ligger i Ludvika kommun. Vindparken består av 9 vindkraftverk med en beräknad årlig produktion om 96 GWh. Det motsvarar hushållsel till cirka 19.000 hushåll/år. Ett genomsnittshushåll i Sverige motsvarar 5.000 kWh.

OX2 är en av de ledande aktörerna inom förnybar kraftproduktion i Europa. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 genom åren realiserat över 2 GW vindkraft.

Foto: OX2 AB, Thomas Stray. Bild föreställande projektet Valhalla