Vi arbetar i projektens samtliga faser från idé till slutbesiktning. Våra huvudsakliga uppdragsgivare är Statliga verk, kommuner, byggherrar och exploatörer.

Vi har kompetenser inom följande områden:

Gata, väg & mark

 • Förstudie
 • Vägplan
 • Bygghandling

Trafik

 • Strategisk trafikplanering
 • Stadsförnyelse och exploatering
 • Trafikanalys och simuleringar
 • Planering för gång och cykel
 • Parkering
 • Tillgänglighet

Exploatering

 • Underlag för detaljplan
 • Programhandling
 • Systemhandling

VA

 • Ledningsteknik
 • Pumpstationer
 • Dagvatten
 • Schaktfritt ledningsbyggande
 • Ledningssamordning

Vi tar helhetsansvar och då uppdragen genomförs i nära samverkan med övriga fackkonsulter, myndigheter och beställare ställs krav på samarbetsförmåga och social kompetens. Vi har handplockat våra medarbetare som alla har högre teknisk utbildning och mångårig erfarenhet av anläggningsprojekt inom infrastruktur.

Våra projekt

Våra medarbetare

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Hans Lundin
Karta