Stockholm syd – ett nytt logistiskt nav

Stockholm syd är ett nytt logistiskt nav i Södertälje och Nykvarn. Området har ett strategiskt läge i regionen med närhet till kommunikationer och infrastruktur såsom E20 och E4, Svealandsbanan, Skavsta flygplats och Södertälje hamn. Fullt utbyggt kommer Stockholm syd att bli länets näst största verksamhetsområde med cirka 1.000 ha mark.

Nu planeras ett cirka 135 hektar stort området i Nykvarn, Mörby del 5, för ej störande industri, kontor, handel och service.

Foto: Kilenkrysset AB