Nya stadsdelen Hagastadens dagvattenhantering, Stockholm/Solna

Fram till 2030 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en ny stadsdel. Men en kombination av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv växer Hagastaden fram på gränsen mellan Stockholm och Solna.

Stockholm växer och Hagastaden är en viktig del av stadens förverkligande av Vision 2040. Bärande idéer är en innovativ och växande region som är mångsidig och upplevelserik. Redan under tidigt 200-tal pekades Norra Stationsområdet ut som ett potentiellt stadsutvecklingsprojekt. Samtidigt utvecklade Karolinska institutet en idé om att skapa ett centrum för biovetenskaplig forskning i en attraktiv miljö. Stockholms stad och Solna stad bestämde sig då för att gemensamt satsa på det nya området som nu växer fram under namnet Hagastaden.

Genom överdäckning av Norra länken och järnvägen bebyggs nu det gamla stationsområdet och omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser kommer byggas fram till 2030. Stadsdelen integreras med Karolinska institutet och Nya Karolinska Solna, det nya universitetssjukhuset som öppnade 2016. Högskolor, forskningsinstitut och näringsliv ska arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för ett life science-kluster.

Visionsbilder: Stockholms stad/White Arkitekter
Foto och flygfoto: Lennart Johansson, Stockholms stad