Mer Life Science i Uppsala Business Park

Framtidens Uppsala Business Park kommer att erbjuda utrymme för 15 000 arbetsplatser, 1 500 studenter, 500 boende och runt 3 miljoner årliga besökare. Här skapas en attraktiv levande stadsdel för forskare och talanger från hela världen. Olika typer av service, handel, restauranger, long stay hotell, student- och forskarbostäder, en storskalig träningsanläggning och miljöer för socialt umgänge erbjuds.

Arbetet med omvandlingen av Uppsala Business Park inleddes 2017 då området till stora delar var fullbelagt tack vare den stora efterfrågan på kontor och labbmiljöer för forskning och utveckling. Klövern påbörjade då en utredning kring möjligheter för expansion via oexploaterad mark inom bolagets bestånd.

I omvandlingen av området samarbetar fastighetsägaren Klövern, Thermo Fischer Scientific, Fresenius Kabi, Johnson& Johnson, Uppsala kommun och Stuns Life Science.

Illustrationsbilder: Mandaworks