Structor Riskbyrån är ett specialistbolag som arbetar med att utveckla och stödja ett samordnat och systematiskt säkerhetsarbete hos offentliga och privata aktörer.

Vi vill vara med och integrera riskhantering i befintliga besluts- och arbetsprocesser för att främja hållbara strukturer. Genom långsiktiga engagemang vill vi utveckla säkrare organisationer för att bygga ett robust samhälle.

Våra medarbetare är specialister inom risk- och krishantering. Vi är nyfikna på våra kunders behov och strävar efter att tillsammans med våra kunder hitta lösningar som fungerar i deras verklighet.

Vi arbetar med:

Kunskapshöjning

  • Vi föreläser och utbildar för att uppmuntra och stödja utveckling i branschen.
  • Vi deltar i forskningsprojekt, konferenser och tar fram behovsanpassade utbildningar.

Processledning

  • Vi arbetar med att utveckla, samordna och stödja risk- och krishanteringsprocesser i organisationer och projekt med komplexa riskmiljöer.
  • Vi gör processöversyner och utarbetar riktlinjer, styrdokument och vägledningar.

Beslutsunderlag

  • Vi tar fram riskanalyser till planer och tillstånd inom stadsutveckling, infrastrukturutbyggnad och industriverksamheter.
  • Vi analyserar sårbarheter som hotar kontinuitet, åtaganden och projektmål.

Bland våra kunder återfinns kommuner, länsstyrelser, landsting, statliga myndigheter, försäkringsbolag och byggherrar. Vi har ett stort kontaktnät och samarbetar gärna i olika former för att kunna leverera mervärden inom riskhantering, krisberedskap och systematiskt säkerhetsarbete.

Foto t.h.: SLL

Våra projekt

Våra medarbetare

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 722-48 29 26
Vd Anna-Karin Davidsson
Karta